PPK na 2023

Informujemy, że od marca 2023 roku przestają obowiązywać złożone przez Państwa deklaracje o rezygnacji z wpłat na PPK.

  • Jeśli jesteś zatrudniony na umowie o pracę lub umowie zlecenie, masz skończone 18 lat, ale nie ukończyłeś 55 lat (i nie ukończysz przed 01.04.2023) – do PPK będziesz zapisany automatycznie.
  • Jeśli ukończyłeś już 55. rok życia, a nie przekroczyłeś 70. i nadal pracujesz to możesz zawnioskować u swojego pracodawcy o przystąpienie do PPK, pod warunkiem, że w okresie 12 miesięcy poprzedzających pierwszy dzień zatrudnienia byłeś zatrudniony w danym podmiocie łącznie przez co najmniej 3 miesiące.

Osoby, które decydują się na uczestnictwo w programie PPK nie musza robić nic, zostaną zapisane automatycznie i począwszy od marca 2023 z ich wynagrodzenia będą przekazywane wpłaty na PPK.

Osoby, które nie chcą być uczestnikami PPK proszone są o zgłaszanie się do sekretariatu w terminie do 20 marca 2023 celem podpisania rezygnacji.

Przestój wakacyjny

Od 17.06.2024 do 13.09.2024 planowane urlopy wypoczynkowe będą udzielane maksymalnie na dwa dni.

© 2022 Cetech • Projekt i wykonanie: Garden Of Art